Od tada se intenzivno bavi proizvodnjom torusnih transformatora. Stalnim inovacijama i velikim akcentom na istraživački rad, kompanija beleži trajan trend proširenja ponude. Kvalitet je drugi važan činilac svih naših proizvoda. Ostvarivanjem saradnje sa inostranim proizvođačima, koji su u našim torusnim transformatorima prepoznali kvalitetan i neizostavan sastavni deo svojih proizvoda, TRAFOMATIC je stvorio još jedno uporište koje garantuje konstantan napredak naše kompanije.

Nova proizvodna linija koja se isključivo bavi izlaznim transformatorima za cevna pojačala je prošavši sve testove kvaliteta finalnog proizvoda postala važan segment naših proizvodnih mogućnosti. Zahvaljujemo kompaniji KORATO za saradnju u razvoju ovog proizvodnog programa.

Naša standardna ponuda obuhvata push-pull i single-ended transformatore u raznim varijantama. Proizvodnja drugih vrsta transformatora kao što su monofazni, trofazni, transformatori za elektro otporno varenje i drugih transformatora po zahtevu predstavlja nezanemarljiv segment naše ponude, nudeći izuzetan kvalitet uz kratke rokove izrade.