TRANSFORMATORI ZA
ELEKTROOTPORNO VARENJE

Trafomatic proizvodi transformatore za elektrootporno varenje za snage od 18 KVA - 75 KVA. Ovi transformatori su otvorenog tipa sa vodenim hlađenjem i koriste se uglavnom u mašinama za armaturne mreže. Takođe, dizajniramo i proizvodimo i tiristorsku regulaciju snage za ove transformatore.